Tlumočení

Nabízím  tlumočení do angličtiny s obchodním zaměřením včetně doprovodného tlumočení při obchodních cestách a schůzkách.

Mohu posloužit jako doprovod klienta při setkáních a pomoc při orientaci v jiném jazykovém a kulturním prostředí (úřady, restaurace, výstavy, rezervace lístků a letenek v zahraničí aj.).

Ovládám konsekutivní  tlumočení – tlumočník obvykle počká, až řečník vysloví část svých myšlenek, odmlčí se a poskytne tlumočníkovi čas k převodu, simultánní tlumočení – okamžitý překlad bez odmlčení řečníka.

V případě tlumočení s výjezdem klient zajišťuje tlumočníkovi dopravu či její úhradu, ubytování a stravu. Klient poskytne včas informace ohledně místa pobytu, dopravy a druhu akce.