Můj profil

1999 – absolventka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, obor anglický jazyk a český jazyk

1999 – 2002 – výuka na střední škole a v odpoledních kurzech pro dospělé

Od roku 2002  – výuka ve firmách, překlady obchodních a odborných textů, smluv a populárně naučné literatury, tlumočení na obchodních jednáních, aktivní účast na jazykových konferencích a seminářích pořádaných Oxford University Press, Britským centrem Olomouc, jazykovou školou Hello language centre, s.r.o. v Ostravě a dalšími institucemi, absolventka série seminářů metodiky obchodní angličtiny pro lektory cizích jazyků v Ostravě v rámci projektu ESF ČR konaných 09/2007

Duben 2008  –mezinárodní certifikát pro učitele angličtiny CELTA – Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages, uděluje University of Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) Examination, Pass – Grade B, kurz absolvován v Ostravě 18.1. – 22.3.2008

Červen 2011 –  absolvování zkoušky z obchodní angličtiny BEC Higher (Business English Certificate), který uděluje  uděluje University of Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) Examination, Pass – Grade A