Mgr.Olga Vacenovská

Jsem absolventkou Filozofické fakulty Ostravské univerzity, oboru anglický jazyk a český jazyk. Po studiu jsem 3 roky učila na střední škole a v odpoledních kurzech pro dospělé. V roce 2002 jsem se však rozhodla pro odlišnou cestu vzdělávání angličtiny a zaměřila jsem se na firemní školení, školení pro jednotlivce, soukromé hodiny a vzdělávací systémy anglického jazyka pro firmy a jejich zaměstnance převážně v Šumperku a okolí. Souběžně s tím spolupracuji s firmami také na překladech obchodních ale i odborných textů, či formou tlumočení na obchodních či jiných jednáních. I s těmito aktivitami jsem však nezapomínala na sebevzdělávání a aktivně jsem se účastnila jazykových konferencí a seminářů pořádaných Oxford University Press, Britským centrem Olomouc, jazykovou školou Hello language centre s r.o. v Ostravě a dalšími institucemi. Jsem absolventkou série seminářů metodiky obchodní angličtiny pro lektory cizích jazyků v Ostravě v rámci projektu ESF ČR konaných v záři roku 2007. V dubnu roku 2008 mi byl udělen mezinárodní certifikát pro učitele angličtiny CELTA – Certificate in Teaching English to Speaker sof Other Languages, který uděluje University of Cambridge ESOL (English for Speaker sof Other Languagfes) Examination, Pass – Grade B.